De leerlingenraad: een inspraakorgaan van, door en voor leerlingen

Vier tot vijf maal per schooljaar komen enkele geëngageerde leerlingen – uit ieder klas meestal twee – samen o.l.v. twee leerkrachten. Die bijeenkomsten hebben plaats tijdens de middagpauze in ’t Oeze, waar momenteel de leesklas ondergebracht is.

Van bij de eerste vergadering wordt duidelijk gesteld dat de leerlingenraad meer is dan een klachtenbank, waar allerlei, meestal kleine praktische tekortkomingen aangekaart worden.

In de voorbije schooljaren werd o.m. deelgenomen aan een wedstrijd speelplaatsvernieuwing en werd een aantal initiatieven voorbereid en uitgewerkt waarbij de hele school betrokken is, zoals een eigen invulling van het Rode Neuzenproject en het organiseren van sportwedstrijden tussen de verschillende klassen bij de middagsport (trefbal, voetbal, …). Ook de ‘Dag van de jeugdbeweging’ en het sinterklaasfeest worden binnen de leerlingenraad voorbereid. Tenslotte is ook de organisatie van de muzikale vrijdagmiddag tijdens het 3de trimester in handen van de leerlingenraad.