Door op je klas te klikken, kan je het lesrooster raadplegen.

 

2MaW = Maatschappij en Welzijn

2MtW = Moderne Talen en Wetenschappen

2Lat

2B

3Ec5

3Wet

3STW

3VV

4STW

4VV

4Ec

4Wet