Op school hebben we een jarenlange traditie van zorg voor de leerling, vandaar school met een hart. Van de minister kregen we GOK-uren toebedeeld (Gelijke Onderwijskansen) waarmee we die werking verder konden uitbouwen.  Iedere middag kan men voor allerlei zorgen of problemen bij de Babbelbox terecht. Tijdens proefwerken is er een zorgklas voor leerlingen met leernoden.  We proberen aan studiebegeleiding te doen en vinden het welbevinden van de leerling erg belangrijk als basis voor het leerproces. Signaalleerlingen worden via regelmatig overleg met CLB, zorgleerkrachten en ouders ondersteund.

Het team leerlingenbegeleiding

fotokarina