• Aangename studie- en leefsfeer

 • Persoonlijke aanpak

 • Leren leren en studiebegeleiding, bijsturen indien nodig

 • Uitgebouwde leerlingenbegeleiding
  onze leerlingenbegeleiders bieden hulp bij leerproblemen en psycho-sociale problemen

 • Christelijk geïnspireerde school
  • samen vieren
  • samen bezinnen
  • samen beleven en meeleven
  • samen actie voeren voor ...

 • Elke leerling heeft een eigen klastitularis

 • ICT in het eerste jaar, binnen het lessenrooster

 • Leren leven of leefsleutels in de eerste graad
  • jezelf leren kennen
  • leren kiezen
  • leren omgaan met anderen
  • leren omgaan met conflicten

 • Begeleid zelfstandig leren (BZL) in het open-leercentrum

 • Verzorgde klassen en degelijk uitgeruste specialisatielokalen
  • 3 recente computerklassen (waarvan één open leercentrum)
  • labo's voor fysica, chemie, biologie & wetenschappelijk werk
  • goed uitgeruste gymzaal
  • muziek- en tekenklas
  • 2 technologielokalen
  • volledig ingerichte didactische keukens
  • aardrijkskundeklas
  • geschiedenisklas
  • polyvalente klassen
  • ruime studiezaal

 • 's Middags keuze uit
  • een warme maaltijd
  • een broodje
  • een eigen lunchpakket
 • Boeiende middagactiviteiten
  • badminton
  • voetbal
  • zaalhockey
  • netbal/volley
  • tafeltennis
  • milieuwerkgroep
 • Lesdoorbrekende activiteiten
  • uitgebreid aanbod van culturele activiteiten
  • toneel, film ...
  • natuurexploratie
  • museumbezoek
  • cultuurdag
 • Inspraak en ondersteuning
  • via de leerlingenraad
  • via het bloeiende oudercomité
  • via oudercontacten
  • via de Babbelbox
  • via de schoolraad
 • Een school met een verzorgde service
  • gratis gebruik van de eetzalen
  • gratis avondstudie
 • SMS, onze eigen schoolkrant

 • Sportactieve school
  • middagsport
  • jaarlijkse sportdag
 • Eigen busvervoer

 • Boeken
  • handboeken in huursysteem
  • werkboeken op school aan te kopen