Het respect voor het milieu wordt ook bij ons op school geleerd!

In de klas: 

- zwarte mand voor papier en karton;
- doos voor platte batterijen;
- doos voor lege cartridges;
- doosje voor lege inktpatronen;
- grijze vuilnisbak voor de rest.

Op de speelplaats: 

- blauwe vuilnisbak: plastic flesjes en metalen verpakkingen (bv. blikjes);
- zwarte vuilnisbak: etensresten;
- groene vuilnisbak: restafval (bv. yoghurtpotjes, plastic zakken, botervlootjes, ...);
- flesjes in de juiste bakken sorteren (in de eetzaal achteraan en in de zwarte gang).

K.G.A. 

Onze leerlingen worden gestimuleerd tot het verzamelen van klein gevaarlijk afval. Hieronder verstaan 
we vooral lege batterijen en cartridges. Voor onze inspanningen ontvangen we van Bebat punten en 
cadeautjes. De cadeautjes delen we regelmatig uit aan onze leden van de milieuwerkgroep. 
De punten ruilen we in voor sportmateriaal, een stereomicroscoop, een videocamera,... 
De opbrengst van de lege cartridges wordt gebruikt voor het aanbrengen van groen in de bloembakken 
op de speelplaats. Ieder seizoen worden die heraangeplant met zomer- en winterplanten.

We proberen de leerlingen aan te moedigen om minder afval te produceren. Enkele tips...


• Kom met een brooddoos naar school (geen aluminiumverpakkingen). 
• Gebruik een drinkbus of kies voor herbruikbare verpakkingen. 
• Maak gebruik van de drinkfonteintjes op de speelplaats en aan de gymzaal (i.p.v. de drankautomaten). 
• Bedank voor de plastic wegwerpzakken: neem een zak of een tas mee. 
• Vermijd voorverpakte tussendoortjes: fruit is heel gezond. 
• Breng kladpapier mee (bv. verkeerde kopies, reclamefolders,...).  Gebruik het in de klas.