INTEGRALE OPDRACHTEN (=IO)

Ben je sociaal voelend, geïnteresseerd in concrete toepassingen van de natuurwetenschappen en wil je kritisch leren nadenken over kwaliteit en eigen handelen, dan is Sociale en Technische Wetenschappen jouw studierichting. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Je ontwikkelt 4 heel belangrijke competenties.

Dit leren in samenhang en over de vakken heen gebeurt door het werken met integrale opdrachten.

3 & 4STW hebben wekelijks 8u integrale opdrachten.


4STW